0

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego UGRYŹ!, działającego pod adresem www.ugryz.com.pl zwanego dalej Sklepem, jest Aleksandra Wołoszko, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „UGRYŹ!” w Polsce, w Suchy Dwór przy ul. Orla 12A, NIP: 958-130-82-46, REGON:221790560, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta nr 001657947/2012.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Treść strony internetowej Sklepu oraz inne informacje oraz towary przedstawione w Sklepie nie stanowią oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego i należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu Sklepu.
 5. Wszelką korespondencję ze Sklepem, w tym zwroty i reklamacje należy kierować na adres: Aleksandra Wołoszko, ul. Orla 12A, 81-198 Suchy Dwór, Polska.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich (PLN) lub w euro (EUR). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena nie obejmuje kosztów przesyłki.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie przez zarejestrowanego Kupującego formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.
 4. Poprawnie złożone zamówienie zawiera następujące elementy:
  - dane kontaktowe Kupującego,
  - dane adresowe Kupującego.

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTARCZANIE ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy Sklepu.
 2. Zamówione towary są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. paczką. Koszt przesyłki na terenie Polski wynosi 15 PLN (paczka ekonomiczna) lub 16 PLN (paczka priorytetowa).
 3. Do ceny towaru należy doliczyć koszt dostawy.
 4. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy przesyłki przez Pocztę Polską. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską.
 5. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny.
 6. W przypadku podania przez Kupującego błędnych danych adresowych lub w przypadku nieodebrania przesyłki przez Kupującego, koszt zwrotu oraz koszt ponownej wysyłki ponosi Kupujący.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

V. ZWROT TOWARU

 1. Kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu.
 2. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest jego idealny stan tzn.: produkt był nieużywany, jest czysty, pozbawiony zapachu, kompletny, i nie został w żaden sposób zniszczony. Jakiekolwiek ślady użytkowania uniemożliwiają zwrot towaru.
 3. W celu dokonania zwrotu należy:
  - zapakować towar w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie,
  - towar odesłać paczką pocztową na adres wskazany w pkt I.
 4. W razie zwrotu Kupujący ponosi koszty przesyłki. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Sklep zwraca kwotę pieniężną obejmującą cenę towaru + koszt wysyłki do klienta (jeśli zwrot obejmuje całe zamówienie).
 6. Zwrot Kupującemu kwoty pieniężnej następuje poprzez przelew na rachunek bankowy, przekaz pocztowy bądź za pośrednictwem systemu dotpay.pl. Inny sposobu zwrotu kwoty pieniężnej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sklepem.

VI. REKLAMACJE

 1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych towaru należy: - zapakować towar w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, - przedstawić powód reklamacji, - towar odesłać listem poleconym na adres wskazany w pkt I.
 2. Po uznaniu reklamacji Sklep oferuje trzy rozwiązania do wyboru:
  - wymiana towaru na inny towar o tej samej wartości,
  - naprawa towaru, jeżeli jest ona możliwa. Możliwość naprawy oceniana jest przez Sklep,
  - zwrot kwoty pieniężnej obejmującej cenę towaru. W przypadku wyboru tej opcji Kupujący określa formę zwrotu kwoty pieniężnej.
 3. Jeżeli w wyniku reklamacji Sklep zobowiązany jest do zwrotu Kupującemu kwoty pieniężnej to zwrot następuje poprzez przelew na rachunek bankowy, przekaz pocztowy bądź za pośrednictwem systemu dotpay.pl. Inny sposobu zwrotu kwoty pieniężnej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sklepem.
 4. Okres gwarancja na wszystkie towary sprzedawane w Sklepie wynosi 10 miesięcy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Składając zamówienie w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.