0

Polityka prywatnosci

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych jest firma „UGRYŹ!”, z siedzibą w Suchym Dworze przy ul. Orla 12A, NIP: 958-130-82-46, REGON:221790560, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta nr 001657947/2012.
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Dane osobowe podawane w formularzu danych dostawy są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

II. ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji Twojego zamówienia tj. dokonywania wysyłki zamówionych towarów oraz obsługi reklamacji i zwrotów.
 2. W celu realizacji zamówienia i ewentualnej obsługi reklamacyjnej, będziemy potrzebować:
  - Twój adres email,
  - Twóje imię i nazwisko,
  - Twóje adres zamieszkania,
  - opcjonalnie Twój numer telefonu i nazwę firmy.
 3. Każda osoba, której danych jesteśmy administratorem ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail bizuteria@ugryz.com.pl
 5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 6. Nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. W celu realizacji zamówienia Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom płatnicznym (Dotpay) oraz podmiotom wspierającym usługi pocztowe (Poczta Polska).
 8. Mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

III. PLIKI COOKIES

 1. Witryna www.ugryz.com.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Wykorzystujemy pliki cookies w celu przechowywania zawartości Twojego koszyka, zapamiętywania danych zamówienia na komputerze z którego korzystasz (wyłącznie na Twoje życzenie) oraz w celu tworzenia statystyk. Statystki na witrynie obsługuje narzędzie Google Analitics.
 3.  Korzystamy z następujących plików cookies:
  a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie usług sklepowych,
  b) pliki cookies konieczne do działania narzędzia Google Analitics.